مشاورین

مشاورین

مشاورین د خیریه مشورتي مرکزونو کارکوونکي دي. د دوی له تجربو څخه په ګټه اخیستې سره خلک او د ټولنې غړي خپلو پوښتنو ته ځوابونه او همدارنګه ستونزو ته د حل لاره موندلی شي.

 

د TiG نور غړي