Kullanım Şartları

Madde 1 Geçerlilik Alanı

 

"Together in Germany" topluluk platformunun kullanımı için kullanıcılar moderatörler, harici danışmanlar ve web site işletmecisi "Neue deutsche Medienmacher*innen e. V.", Potsdamer Str. 99 10785 Berlin, temsil eden yönetim kurulu Ferda Ataman, Thembi Wolf (bundan sonra sağlayıcı olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki kullanım koşulları geçerlidir. "Together in Germany" platformunun kullanımına, sadece kullanıcılar aşağıdaki kullanım koşullarını kabul ederse izin verilir.

 

Madde 2 Kayıt, Katılım ve Üyelik

 

 1. "Together in Germany" platformunun aktif bir şekilde kullanılmasının ön koşulu öncesinde kayıt olmaktır. Kayıt başarıyla tamamlandıktan sonra kullanıcılar "Together in Germany" topluluk platformunun üyesi olurlar.
 2. 18 yaşını doldurmuş olan gerçek kişilerin üyelik hakkı saklıdır. Reşit olmayan kişilerin platforma kayıt olması ve platformu kullanması yasaktır.
 3. Bir üyelik hakkı talebi söz konusu değildir.
 4. Kullanıcılar, kullanım ile ilgili erişim haklarını üçüncü kişilere devredemez. Kullanıcılar, erişim verilerini gizli tutmakla ve üçüncü kişilerin erişimine karşı korumakla yükümlüdür.

 

Madde 3 Sağlayıcının Hizmetleri

 

 1. Sağlayıcı kullanıcılara bu kullanım koşulları çerçevesinde "Together in Germany" üzerinde paylaşımları yayınlama izni vermektedir. Sağlayıcı bunun için kendi teknik ve ekonomik olanakları çerçevesinde, tartışma platformu fonksiyonlarına sahip bir forumu ücretsiz olarak kullanıma sunmaktadır.
 2. Sağlayıcı ayrıca kullanıcıların moderatörler ve harici danışmanlar ile iletişime geçebileceği sohbet odalarını ücretsiz olarak kullanıma sunmaktadır. Kullanıcılar bir danışmanlık konusunda hak talebinde bulunamaz.
 3. Sağlayıcı hizmetini daima kullanılır halde tutmaya çaba göstermektedir. Sağlayıcı başkaca hizmet yükümlülüklerini üstlenmez. Kullanıcılar hizmetin sürekli mevcut olması talebinde bulunamaz.
 4. Sağlayıcı, hazırlanan içeriklerin doğruluğu, eksiksizliği, güvenilirliği, güncelliği ve kullanılabilirliği konusunda bir garanti üstlenmez.

 

Madde 4 Özel mesajlaşma aracı

 

 1. Sohbet üzerinden danışmanlık hizmetinden faydalanıldığında ilgili moderatörlerin sorumlulukları ve yükümlülükleri hiçbir şekilde doğrudan veya dolaylı olarak olumsuz etkilenmez veya azaltılmaz. Moderatörlerin mesleğini icra etmesi, bağımsız ve meslek hukuku ve diğer yasal yönetmeliklerine dayanarak gerçekleşir.
 2. Sağlayıcı kullanıcılar ve moderatörler arasındaki sohbeti 6 aylık etkin olmama sonrasında siler. Sohbetin silinmesinin üyelik üzerinde herhangi bir etkisi yoktur; bunun için ayrıca bkz. madde 7 par. 4.     

 

Madde 5 Sorumluluk Reddi

 

 1. Aksi belirtilmedikçe kullanıcıların tazminat talepleri mümkün değildir. Yukarıdaki sorumluluk reddi, kullanıcıların sağlayıcının yasal temsilcileri ve yardımcıları karşısında taleplerde bulunması halinde, bunların lehine de geçerlidir.
 2. Hayati, bedensel, sağlık ile ilgili ihlallerin yanında temel sözleşme yükümlülüklerinin ihlal edilmesinden doğan tazminat talepleri, paragraf 1'de belirlenmiş sorumluluk reddinden hariç tutulmaktadır. Temel sözleşme yükümlülükleri, sözleşme hedefine ulaşılması için yerine getirilmeleri şart olan yükümlülüklerdir. Sağlayıcının, onun yasal temsilcilerinin veya yardımcılarının kasıtlı veya ağır ihmale dayalı olarak yükümlülüklerini ihmal etmesine dayanan zararlar için sorumluluk da sorumluluğun reddi dışında tutulur.

 

Madde 6 Kullanıcıların Yükümlülükleri

 

 1. Kullanıcılar sağlayıcı karşısında, ahlaka ve adaba aykırı veya geçerli hukuku ihlal eden paylaşımlarda bulunmayacaklarını taahhüt etmektedir. Kullanıcılar özellikle;
 1. kişiye özel veriler içeren,
 2. yayınlanması bir suç içeriği teşkil eden veya yasalara aykırı olan,
 3. telif haklarını, marka haklarını veya rekabet haklarını ihlal eden,
 4. hukuki hizmetler yasasına aykırı olan,
 5. aşağılayıcı, ırkçı, cinsiyet ayrımcılığının yanı sıra diğer ayrımcı veya pornografik içerikleri bulunan,
 6. ağzı bozuk konuşma, insanların ekstremist gruplarla karşılaştırılması, tehditler veya mesnetsiz suçlamalar içeren,
 1. reklam içeren paylaşımlarda bulunmayacaklarını taahhüt eder; bunun için ayrıca bkz. par.2.
 1. Yorumlarda ve imzalarda ticari ve reklam içeriklere (reklam, promosyon malzemesi, sürekli notlar ve kendi ana sayfanıza linkler yanı sıra gizli reklam) izin verilmez. Öte yandan bir konu ile ilgili kapsamlı bilgilere ve danışmanlık tekliflerine yönlendiren linklere izin verilir. Reklamın bilgi ve danışmanlık tekliflerinden ayırt edilmesi kolay değildir. Bu yüzden: Sağlayıcının görüşüne göre bir reklam söz konusuysa, link veya paylaşım silinir.
 2. Paylaşımlarda linkler kullanılabilir. Sağlayıcı, bağlanan içeriklerden sorumlu değildir ve bunları kontrol etmez. Ancak sağlayıcı, linklerdeki içeriklerin bu kullanım koşullarının kurallarını ihlal etmesi halinde, linkleri kaldırma hakkını saklı tutar.
 3. Kullanım koşullarının, özellikle paragraf 1'den yükümlülüğün ihmal edilmesi halinde sağlayıcı üyeliği feshetme, ilgili paylaşımları değiştirme veya silme ve kullanıcıların erişimini bloke etme hakkına sahiptir. Kullanıcılar, yükümlülük ihlali nedeniyle sağlayıcının uğradığı zararları karşılayacaklarını taahhüt eder.
 4. Sağlayıcı, paylaşımların ve içeriklerin bir hukuki ihlal içerme ihtimaline karşı paylaşımları ve içerikleri silme hakkına sahiptir.
 5. Sağlayıcı kullanıcılar karşısında, kullanıcılar üzerinden bir hakkın ihlal edilmesi nedeniyle üçüncü kişilerin taleplerinden muaf olma hakkına sahiptir. Kullanıcılar sağlayıcıyı böylesi taleplerin savunulmasında destekleyeceğini taahhüt etmektedir. Ayrıca kullanıcılar, sağlayıcının uygun bir hukuki savunmasının masraflarını karşılayacaklarını taahhüt etmektedir.

 

Madde 7: Üyeliğin Sonlandırılması

 

 1. Sağlayıcı, herhangi bir süreye uymaksızın üyeliği feshedebilir.
 2. Kullanıcılar üyeliklerini bir süreye uymaksızın feshedebilir.
 3. Kullanıcılar hesaplarını silerse ya da sildirirse (üyeliğin feshi), paylaşımları forumda herkese için görünür kalmaya devam eder. Tüm diğer veriler, özellikle özel sohbet akışları, silinir. Kullanıcılar paylaşımlarının da silinmesini isterse, bunu sağlayıcıya bildirebilirler.
 4. Kullanıcılar "Together in Germany" platformunu 6 aydan uzun bir süre aktif kullanmazsa (oturum açmazlarsa) hesapları silinir. Kullanıcılar öncesinde planlanan silme hakkında e-Posta ile bilgilendirilir.

 

Madde 8 Teklifin Değiştirilmesi veya Ayarlanması

 

 1. Sağlayıcı, "Together in Germany" topluluk platformunda değişiklikler yapma hakkına sahiptir.
 2. Sağlayıcı kendi hizmetini 14 günlük bir bildirim süresine uyma koşuluyla sonlandırma hakkına sahiptir. Sağlayıcı kendi hizmetini sonlandırması durumunda, kullanıcılar tarafından oluşturulan içerikleri silme hakkına sahiptir.