مدیران (گردانندگان پلتفرم)

تیم گردانندگان TiG مسئول پلتفرم اجتماعی است. برای هر زبان ارائه‌شده در TiG، یک گرداننده در نظر گرفته شده.

گردانندگان در بحث‌های مطرح شده در تالار گفتگو شرکت می‌کنند، پست‌ها و اطلاعات را از نظر دقت و درستی بررسی می‌کنند، و به سوالات اعضای مجموعه پاسخ می‌دهند.

این گردانندگان در اتاق‌های چت تک‌نفره با اعضای مجموعه تبادل‌نظر شخصی انجام داده و برای پاسخ به سوالات پیچیده‌تر، آنها را به مشاورین ارجاع می‌دهند. به علاوه، از تعامل محترمانه در تالار گفتگو و انطباق فعالیت‌های تالار با اصول و آداب معاشرت در TiG اطمینان حاصل می‌کنند.

دیگر افراد فعال در مجموعه