اطلاعات ثبت‌شده

اطلاعات مطابق با قسمت 5 TMG

 

Neue deutsche Medienmacher*innen e.V.

Potsdamer Str. 99

10785 Berlin

 

info@neuemedienmacher.de

 

نماینده‌ی هیئت مدیره نماینده شرکت: Ella Schindler و  Juri Wasenmüller(به نشانی فوق)

 

شماره مدخل در دفتر ثبت:

دادگاه محل ثبت: دادگاه محلی شارلوتنبورگ

شماره ثبت: VR28575

 

مسئول محتوا مطابق با قسمت 55 Abs. 2 RStV:

مدیر عامل: Elena Kountidou

Potsdamer Str. 99

10785 Berlin